முக்கிய கட்டுரைகள்

தலையங்கம்
தலையங்கம்
தலையங்கம்
தற்கால ஆங்கிலக் கவிதைகள் - தமிழில்: அனுராதா ஆனந்த்
கட்டுரைகள்
தற்கால ஆங்கிலக் கவிதைகள் - தமிழில்: அனுராதா ஆனந்த்
அடுத்து என்ன? - ஜெ.பிரான்சிஸ் கிருபா
கட்டுரைகள்
அடுத்து என்ன? - ஜெ.பிரான்சிஸ் கிருபா
நவீன ஓவியம் - புரிதலுக்கான சில பாதைகள் - 11- சி.மோகன்
கட்டுரைகள்
நவீன ஓவியம் - புரிதலுக்கான சில பாதைகள் - 11- சி.மோகன்


SPECIAL

காந்த முள் : 1  - தமிழ்மகன்
காந்த முள் : 1 - தமிழ்மகன்
ஃபிரான்சிஸ் இட்டிக்கோரா - ஒரு பார்வை
ஃபிரான்சிஸ் இட்டிக்கோரா - ஒரு பார்வை
எளிய விஷயங்களின் கலைஞன் -  ஞானக்கூத்தன் (அஞ்சலி)
எளிய விஷயங்களின் கலைஞன் - ஞானக்கூத்தன் (அஞ்சலி)

கட்டுரைகள்

எழுத்துக்கு அப்பால்! - வெ.நீலகண்டன்
எழுத்துக்கு அப்பால்! - வெ.நீலகண்டன்
இன்னும் சில சொற்கள் - ஞாநி
இன்னும் சில சொற்கள் - ஞாநி
அஃக் - வண்ணதாசன்
அஃக் - வண்ணதாசன்
amuttu@gmail.com - தமிழ்மகன்
amuttu@gmail.com - தமிழ்மகன்
“சின்னஞ்சிறிய கணத்தில் லயர் பறவையாக இருக்கலாம்தானே!” - ராணிதிலக்
“சின்னஞ்சிறிய கணத்தில் லயர் பறவையாக இருக்கலாம்தானே!” - ராணிதிலக்
கரிசல் பறவை கழனியூரன் - கே.எஸ். இராதாகிருஷ்ணன்
கரிசல் பறவை கழனியூரன் - கே.எஸ். இராதாகிருஷ்ணன்
கிரா - 95 - கி.ராஜநாராயணன்
கிரா - 95 - கி.ராஜநாராயணன்
பெண் ஏன் பிம்பமானாள்? - மனுஷ்ய புத்திரன்
பெண் ஏன் பிம்பமானாள்? - மனுஷ்ய புத்திரன்