நாட்டு நடப்பு
Published:Updated:

கார்ட்டூன்

கார்ட்டூன்

செய்தி: தமிழகத்தில் வேளாண்மைக்குத் தரவேண்டிய முக்கியத்துவங்களை வலியுறுத்தும் வகையில், மாதிரி வேளாண்மை பட்ஜெட்டை, இந்த ஆண்டும் வெளியிட்டிருக்கிறது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி!

கார்ட்டூன்