மகசூல்
தொடர்கள்
Published:Updated:

பசுமை ஒலி

பசுமை ஒலி
News
பசுமை ஒலி

பசுமை ஒலி

பசுமை ஒலி

நீங்கள் வயல்வெளியில் இருந்தாலும் சரி... வீட்டில் இருந்தாலும் சரி... வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் சரி... 044 66802917* என்ற எண்ணைத் தொடர்புகொண்டு, 24 மணி நேரமும் பசுமை ஒலியைக் கேட்கலாம்... அப்படியே பயன்படுத்தலாம்!

ஜீரோ பட்ஜெட் இயற்கை விவசாயத் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி அறிய எண் 1-ஐ அழுத்துங்கள்

பசுமை ஒலி

ஜீரோ பட்ஜெட் விவசாயம்  -  1

பீஜாமிர்தம் -   2

ஜீவாமிர்தம் -   3

கனஜீவாமிர்தம்  -  4

நீம் அஸ்திரம்  -  5

பிரம்மாஸ்திரம் -   6

அக்னி அஸ்திரம்  -  7

சுக்கு அஸ்திரம் -   8

மூடாக்கு  -  9

பாரம்பர்ய இயற்கை விவசாயத் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி அறிய எண் 2-ஐ அழுத்துங்கள்

பசுமை ஒலி

பல தானிய விதைப்பு  -  1

விதைநேர்த்தி   - 2

பஞ்சகவ்யா -   3

அமிர்தக் கரைசல் -   4

அரப்புமோர் கரைசல்  -  5

தேமோர் கரைசல்  -  6

இ.எம். திறமி  -  7

வேப்பங்கொட்டைக் கரைசல்  -  8

மூலிகைப் பூச்சிவிரட்டி -   9

கால்நடை வளர்ப்புப் பற்றி அறிய எண் 3-ஐ அழுத்துங்கள்

பசுமை ஒலி

கால்நடை இசை -   1

மாட்டுக் கொட்டகை  -  2

வாய்ப்புண்ணுக்கு சிகிச்சை -   3

நஞ்சுக்கொடிப் பிரச்னை -   4

சீம்பால் சாப்பிடலாமா?  -  5

பால் கறவை நேரம் -   6

நாவரணை நோய் -   7

கோமாரி நோய்  -  8

கழிச்சல் நோய்  -  9

*சாதாரண கட்டணம்