Published:Updated:

பெருந்துறை: கீழ்பவானி வாய்க்காலில் கரைகள் உடைந்து விளைநிலங்கள் நீரில் மூழ்கிய புகைப்படங்கள்!

பெருந்துறை அருகே கீழ்பவானி வாய்க்கால் இரு கரைகளிலும் உடைப்பு ஏற்பட்டதால் வெளியேறிய தண்ணீர் சுமார் 800 ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட விளை நிலங்களை மூழ்கடித்து விவசாயிகளுக்கு கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 • 1/33

  வெளியேறிய தண்ணீர்

 • 2/33

  கரை உடைப்பு.. வெளியேறும் நீர்

 • 3/33

  கரை உடைப்பை சரி செய்யும் பணி...

 • 4/33

  கரை உடைப்பை சரி செய்யும் பணி...

 • 5/33
 • 6/33

  கரை உடைப்பு

 • 7/33

  கரை உடைப்பு...

 • 8/33

  கரை உடைப்பு

 • 9/33

  கரை உடைப்பு..

 • 10/33

  கரை உடைப்பு...

 • 11/33

  கரை உடைப்பை சரி செய்யும் பணி...

 • 12/33

  நீரில் மூழ்கிய விளை நிலங்கள்

 • 13/33

  நீரில் மூழ்கிய விளை நிலங்கள்

 • 14/33

  நீரில் மூழ்கிய விளை நிலங்கள்

 • 15/33

  நீரில் மூழ்கிய விளை நிலங்கள்

 • 16/33

  நீரில் மூழ்கிய விளை நிலங்கள்

 • 17/33

  நீரில் மூழ்கிய விளை நிலங்கள்

 • 18/33

  நீரில் மூழ்கிய விளை நிலங்கள்

 • 19/33

  விளைநிலங்கள்

 • 20/33

  இரண்டு கரைகளிலும் உடைப்பு

 • 21/33

  நீரில் மூழ்கிய விளைநிலங்கள்

 • 22/33

  நீரில் மூழ்கிய தென்னந்தோப்பு

 • 23/33

  நீரில் மூழ்கிய தென்னந்தோப்பு

 • 24/33

  நீரில் மூழ்கிய தென்னந்தோப்பு

 • 25/33

  வீடுகளைச் சூழ்ந்த வெள்ளம்

 • 26/33

  விளைநிலங்கள்

 • 27/33

  விளைநிலங்கள்

 • 28/33

  நீரில் மூழ்கிய தென்னந்தோப்பு

 • 29/33

  விளைநிலங்கள்

 • 30/33

  விளைநிலங்கள்

 • 31/33

  கீழ்பவானி வாய்க்கால் உடைப்பு

 • 32/33
 • 33/33

  வயல்களில் வடியாத வெள்ளநீர்