நாட்டு நடப்பு
Published:Updated:

கொய்யாவின் வில்லன் தேயிலைக் கொசு...

கொய்யா
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
கொய்யா

ஆலோசனை

கொய்யாவின் வில்லன் தேயிலைக் கொசு...

கொய்யாவில் பெரும் பிரச்னையாக இருப்பது தேயிலைக் கொசு. அதனைக் கட்டுப்படுத்த 15 நாளைக்கு ஒரு முறை வேப்பெண்ணெய் கரைசல் தெளித்தால் போதும். தேயிலைக் கொசு பிரச்னையிலிருந்து கொய்யா மரங்களை பாதுகாக்கலாம்.