அறுசுவை உணவுகளில் உங்களுக்குப் பிடித்த சுவை எது? #VikatanSurveyசப்புக்கொட்டிச் சாப்பிடும் உணவை நினைவில் இருந்து நீக்கவே முடியாது. சாப்பிடும் உணவு, ஒருவரின் உடல்நிலை, வயது, தட்பவெப்பநிலை மற்றும் உணவு முறை ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டே உடலுக்கு ஊட்டத்தைத் தரும். அப்படி நீங்கள் விரும்பிச் சாப்பிடும் உணவுமுறை, அதன் விளைவுகள் எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்த ஒரு மினி சர்வே...

சர்வே முடிவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒவ்வொரு வயதினருக்கும் ஏற்ற டயட் சாட், மருத்துவரின் ஆலோசனையின் படி கட்டுரையாக விளக்கமளிக்கப்படும்.

Sponsored


loading...

Sponsored
Trending Articles

Sponsored