உடலின் தூண் எலும்புகள் குறித்து உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியும்? #VikatanQuizநமது உடலின் ஆரோக்கியத்தூணாக இருப்பது எலும்புகள்தாம். அலுவலகத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நபரைக்  குறிப்பிடும்போது கூட, அவர் பெயரைச் சொல்லி அவர்தான்  இந்த ஆபீஸின் 'முதுகெலும்பு' என்றே குறிப்பிடுவோம். அந்த அளவிற்கு எலும்புகள், நம் உடலின் அனைத்து செயல்பாடுகளுக்கும் உறுதுணையாக இருக்கின்றன. இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த எலும்புகளைப் பற்றி நாம் எந்த அளவிற்குத் தெரிந்து வைத்துள்ளோம் என்பதைப் பார்ப்போமா.

Sponsored


loading...

Sponsored
Trending Articles

Sponsored