மவுஸ், ஹேஷ்டேக், LED ஸ்டம்ப்ஸ்... இவற்றைக் கண்டுபிடித்தவர்களைக் கண்டுபிடியுங்கள்! #VikatanQuizSponsoredநம்மைச் சுற்றி இருக்கும், நாம் பயன்படுத்தும் அனைத்துப் பொருட்களும் யாரோ ஒருவரின் உழைப்பில் உருவானவைதான். அதிலும் செல்போன் முதல் சாட்டிலைட் வரை நாம் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு தொழில்நுட்பங்களின் பின்னும், ஒரு விஞ்ஞானியின் திறமையும், தியாகமும் இருக்கிறது. அப்படி நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் சில விஷயங்களைக் கண்டறிந்தவர்களில் எத்தனை பேரை உங்களுக்குத் தெரியும் என ஒரு சின்ன டெஸ்ட் இதோ...!

{{list.dataservice.quizDetails.title}}

{{list.dataservice.quizDetails.description}}

அனைத்திற்கும் பதில் அளிக்கவும் !

{{ quiz.activeQuestion+1 }}. {{quiz.dataService.quizQuestions[quiz.activeQuestion].text}}

{{ (quiz.seleted_status)?'சரியான பதில்':'தவறான பதில்'; }}

பதில்: {{ quiz.dataService.quizQuestions[quiz.activeQuestion].possibilities[quiz.ans_index].answer }}

குறிப்பு

{{quiz.dataService.quizQuestions[quiz.activeQuestion].possibilities[quiz.selected_index].additional_text}}

{{quiz.dataService.quizQuestions[quiz.activeQuestion].additional_text}}

Result: {{(results.quizMetrics.resultDetails.mark_based_quiz.total_mark/10)*100 | number : 0 }}%

{{results.quizMetrics.resultDetails.text}}

{{results.quizMetrics.resultDetails.description}}

Sponsored
Trending Articles

Sponsored