சென்னையைப் புனித மண்ணாக மாற்றிய 9 மகான்கள் #Chennai378Sponsoredசென்னைக்கு மிகத் தொன்மையான ஆன்மிக வரலாறு உண்டு. சோழர்களும், பல்லவர்களும் ஏராளமான கோயில்களை இந்த மண்ணில் நிர்மானித்தார்கள். ஏராளமான மகான்கள் இந்த மண்ணில் பிறந்திருக்கிறார்கள். எங்கே பிறந்து, இங்கு வந்து ஜீவசமாதி அடைந்திருக்கிறார்கள். அப்படியான 9 மகான்களைப் பற்றிய தரிசனம்தான், இந்தக் கட்டுரை.

கலிய நாயனார்

மூர்க்க நாயனார்

Sponsored


வால்மீகி முனிவர்

Sponsored


பாம்பன் ஸ்வாமிகள்

சக்கரை அம்மாள்

பேயாழ்வார்

வாயிலார் நாயனார்

சேக்கிழார்

பூசலார் நாயனார்Trending Articles

Sponsored