நீட் விலக்கு மசோதா: `நீட் என்பது தேர்வு இல்லை... பலிபீடம்!’ - முதல்வர் ஸ்டாலின் உரையின் ஹைலைட்ஸ்

சாலினி சுப்ரமணியம்

``சில மாணவர்களைக் கல்லறைக்கும், சிறைச்சாலைக்கும் அனுப்பிய நீட் தேர்வு தேவையா?”

மு.க.ஸ்டாலின்

``ஒரு சட்டமன்றத்தில் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி , அதை ஒரு ஆளுநரால் நிறுத்திவைக்க முடியுமென்றால், மாநிலங்களின் கதி என்ன?”

ஸ்டாலின் ஆவேசம்

``நீட் தேர்வு என்பது பணக்கார நீதியைப் பேசுகிறது. அரசியல் அமைப்பு என்பதே சட்டத்தின் நீதியைப் பேசுகிறது.”

பேரவையில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்

``நீட் தேர்வு அரசியலமைப்பு சட்டத்தால் உருவானது இல்லை. நீட் தேர்வு தேவை என்பது தனியார் பயிற்சி மையங்களுக்குச் சாதகமானது.”

சட்டசபையில் முதலவர் மு.க.ஸ்டாலின்

``நீட் தேர்வு என்பது மாணவர்களைக் கொல்லக்கூடியது. அது ஒரு தேர்வு இல்லை, பலிபீடம்.”

மு.க.ஸ்டாலின்

``ஏழை எளிய மாணவர்களை ஓரங்கட்டுவதற்காகக் கொண்டுவரப்பட்ட தேர்வே நீட் தேர்வு... நீட் தேர்வு அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது.”

சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்

``சமூகத்திலும் பொருளாதாரத்திலும் பின்தங்கியவர்களின் உரிமைக்காக எந்தச் சட்டத்தையும் ஏற்பாடு செய்துகொள்ளலாம் என அரசியலமைப்பு சட்டம் கூறுகிறது.”

மு.க.ஸ்டாலின்

``நீட் தேர்வு என்பது ஏழை, எளிய மாணவர்களின் மருத்துவக் கனவுக்குத் தடுப்புச்சுவர் போடுகிறது.”

சட்டசபையில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்

``சமத்துவம் என்பதுதான் இந்திய அரசியலமைப்பின் அடிநாதம். தகுதி என்ற போர்வையிலுள்ள நீட்தேர்வு என்ற தீண்டாமையை நாம் அகற்ற வேண்டாமா?”

ஸ்டாலின்

``கட்டணம் செலுத்தியவர்கள் மட்டுமே தகுதி பெற முடியும் என்பது மாபெரும் அறிவுத் தீண்டாமை.”

சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் ஸ்டாலின்