கைகொடுத்த கோடை மழை; கன்னிப்பூ சாகுபடி பணிகளைத் துவக்கிய விவசாயிகள்! #VisualStory

ரா.ராம்குமார்

பச்சைபசேலென காட்சியளிக்கும் வயல்வெளிகள்.

ரா.ராம்குமார்

நிரம்பி வழியும் குமரி அணைக்கட்டு

ரா.ராம்குமார்

நிலத்தை உழுது பண்படுத்தும் பணியில் விவசாயிகள்

ரா.ராம்குமார்

டிராக்டர் மூலம் வயலை உழுது பண்படுத்தும் விவசாயி

ரா.ராம்குமார்

பாரம்பரிய முறைப்படி நாட்டு காளை மாடுகள் கொண்டு மரத்தை பூட்டி நிலத்தை சமன்படுத்தும் விவசாயி

ரா.ராம்குமார்

பாரம்பரிய முறைப்படி நாட்டு காளை மாடுகள் விவசாய பணிகளில்

ரா.ராம்குமார்

விவசாய பணிகளில் நாட்டு காளை மாடுகள்

ரா.ராம்குமார்

பாரம்பரிய முறைப்படி நாட்டு காளை மாடுகள் விவசாய பணிகளில்

ரா.ராம்குமார்

செழித்து வளர்ந்து காணப்படும் நெல் நாற்றுகள்

ரா.ராம்குமார்

நிரம்பிய புத்தேரி குளம்

ரா.ராம்குமார்

நெல் நாற்றுகளை தலையில் சுமந்து செல்லும் பெண்

ரா.ராம்குமார்

நெல் நாற்று கட்டுகள்

ரா.ராம்குமார்

நெல் நாற்றுகளை சுமந்து செல்லும் பெண்கள்

ரா.ராம்குமார்

நெல் நாற்றுகளை வாகனத்தில் ஏற்றும் பெண்கள்

ரா.ராம்குமார்

நெல் நாற்றுகளை பரிமாற்றும் பெண்கள்

ரா.ராம்குமார்