ரூ.100.17... தமிழ்நாட்டிலும் `செஞ்சுரி' அடித்த பெட்ரோல் விலை - எந்த மாவட்டத்தில் தெரியுமா?!

வருண்.நா

சென்னை மாவட்டம்

ஜூன் 4 - ரூ. 96.08

ஜூன் 9 - ரூ. 96.94

ஜூன் 13 - ரூ. 97.43

ஜூன் 15 - ரூ. 97.69

கோவை மாவட்டம்

ஜூன் 4 - ரூ. 96.73

ஜூன் 9 - ரூ. 97.39

ஜூன் 13 - ரூ. 97.89

ஜூன் 15 - ரூ. 98.18

சேலம் மாவட்டம்

ஜூன் 4 - ரூ. 97.10

ஜூன் 9 - ரூ. 97.53

ஜூன் 13 - ரூ. 98.30

ஜூன் 15 - ரூ. 98.56

திருச்சி மாவட்டம்

ஜூன் 4 - ரூ. 96.58

ஜூன் 9 - ரூ. 97.73

ஜூன் 13 - ரூ. 98.05

ஜூன் 15 - ரூ. 98.16

மதுரை மாவட்டம்

ஜூன் 4 - ரூ. 96.79

ஜூன் 9 - ரூ. 97.53

ஜூன் 13 - ரூ. 98.00

ஜூன் 15 - ரூ. 98.25

சிவகங்கை மாவட்டம்

ஜூன் 4 - ரூ. 97.48

ஜூன் 9 - ரூ. 97.94

ஜூன் 13 - ரூ. 98.23

ஜூன் 15 - ரூ. 98.63

தூத்துக்குடி மாவட்டம்

ஜூன் 4 - ரூ. 96.87

ஜூன் 9 - ரூ. 97.60

ஜூன் 13 - ரூ. 98.06

ஜூன் 15 - ரூ. 98.21

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்

ஜூன் 4 - ரூ. 98.14

ஜூன் 9 - ரூ. 99.20

ஜூன் 13 - ரூ. 99.26

ஜூன் 15 - ரூ. 99.32

அரியலூர் மாவட்டம்

ஜூன் 4 - ரூ. 97.00

ஜூன் 9 - ரூ. 97.86

ஜூன் 13 - ரூ. 98.59

ஜூன் 15 - ரூ. 98.84

கடலூர் மாவட்டம்

ஜூன் 4 - ரூ. 98.11

ஜூன் 9 - ரூ. 98.89

ஜூன் 13 - ரூ. 99.15

ஜூன் 15 - ரூ. 99.57

ஜூன் 15* - ரூ.100.17 (கடலூரின் காட்டுமன்னார்கோவில், குமாரட்சி பகுதிகளில் மட்டும்)