கன்னியாகுமரி: கொரோனா கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளால் வெறிச்சோடிய சுற்றுலாத்தலங்கள் #PhotoAlbum

ரா.ராம்குமார்

குமரி கடலில் பூம்புகார் படகுப் போக்குவரத்து சேவை ரத்து.

படகு சவாரி

கடைகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டு வெறிச்சோடிக் காணப்படும் குமரி முனை.

திருவள்ளுவர் சிலை

குமரி கடற்கரை காட்சி - படிக்கட்டுகள் மற்றும் மண்டபம்.

கன்னியாகுமரி சுற்றுலாத்தலம்

குமரி கடற்கரைக் காட்சி - படிக்கட்டுகள்.

கடற்கரை

கடற்கரையில் மூடப்பட்ட பொழுதுபோக்குச் சாதனங்கள்.

மூடப்பட்ட வியாபாரம்

மூடப்பட்ட கடற்கரைக் கடைகள்.

ஆளரவமற்ற கடற்கரை

வெறிச்சோடிய முக்கடல் சங்கமம் படித்துறை.

முக்கடல் சங்கமம்

பூம்புகார் படகு சேவை ரத்து என்பதை அறிவிக்கும் அறிவிப்புப் பலகை.

படகுப் போக்குவரத்து நிறுத்தம்
வெறிச்சோடிய கடற்கரைப் பூங்காக்கள்
மூடப்பட்ட குமரி கடற்கரைக் கடைகள்.
கடற்கரை இருக்கைகள்