கன்னியாகுமரி: இல்லங்களில் பிரதிஷ்டை செய்த விநாயகர் சிலைகளை நீரில் கரைக்கும் மக்கள்! #VisualStory

ரா.ராம்குமார்

பழையாற்றில் கரைக்கப்படும் விநாயகர்

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

விநாயகர் சிலை கரைக்கும் முதியவர்

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

சிலைகளை ஆற்றில் கரைக்க சுமந்து செல்லும் இளைஞர்கள்

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

விநாயகர் சிலையை உற்சாகத்துடன் ஆற்றில் கரைக்கும் இளைஞர்

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

குடும்பத்துடன் கரைக்கப்படும் விநாயகர் சிலை

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

விநாயகர் சிலையை ஆற்றில் கரைக்கும் இளைஞர்கள்

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

விநாயகர் சிலையை ஆற்றில் கரைக்கும் இளைஞர்கள்

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

விநாயகர் சிலையை ஆற்றில் கரைக்கும் இளைஞர்கள்

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

விநாயகர் சிலையை சுமந்து வரும் சிறுவன்

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விநாயகர் சிலைகளை ஆற்றில் கரைக்க சுமந்து வருகின்றனர்

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விநாயகர் சிலைகளை ஆற்றில் கரைக்க சுமந்து வருகின்றனர்

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

கோதுமையில் செய்த விநாயகரை பழையாற்றில் கரைக்கும் சிறுமி

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

விசர்ஜனத்திற்கு முன் விநாயகரை பூஜிக்கும் பொதுமக்கள்

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

விசர்ஜனத்திற்காக அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள விநாயகர் சிலைகள்

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

விநாயகர் சிலையை சுமந்து வரும் இளைஞர்

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

விநாயகர் சிலை விசர்ஜனம்

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

விசர்ஜனத்திற்கு முன் தீபாராதனையோடு பூஜிக்கப்படும் விநாயகர் சிலை

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

விநாயகர் சிலை விசர்ஜனம்

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

விநாயகர் சிலையை சுமந்து வரும் இளைஞர்

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

காவல்துறை பாதுகாப்புடன் இருசக்கர வாகனங்களில் விநாயகரை சுமந்து வரும் இளைஞர்கள்

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

விநாயகர் சிலையை சுமந்து வரும் பொதுமக்கள்

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்

விசர்ஜனத்திற்காக நீர் நிலைகளுக்கு கார்களில் கொண்டு வரப்படும் விநாயகர் சிலைகள்

விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம்