சூரியனை விடவும் 10x அதிக வெப்பம்... செயற்கை சூரியனை `ஆன்' செய்து பார்த்த சீனா!

ம.காசி விஸ்வநாதன்

HL-2M Tokamak... சீனாவின் இந்த அதிநவீன அணுஉலையை 'செயற்கை சூரியன்' என்றும் அழைப்பர். இதை வெற்றிகரமாக இயக்கி முதல்கட்ட சோதனைகளைச் செய்துவிட்டோம் என அறிவித்திருக்கிறது சீன தேசிய அணுசக்தி கழகம் (CNNC).

செயற்கை சூரியன்

இதை ஏன் செயற்கை சூரியன் என அழைக்கிறார்கள் தெரியுமா?

செயற்கை சூரியன்

இப்போது அணு உலைகளில் 'அணுக்கரு பிளவு' (Fission) என்னும் முறையைத்தான் பயன்படுத்தி வருகிறோம். இந்த முறையில் யுரேனியம் அல்லது புளூட்டோனியத்தை சிறு சிறு அணுக்களாகப் பிரிப்பார்கள். அப்படிப் பிரிக்கும்போது அதிக அளவிலான ஆற்றல் வெளிப்படும்.

அணுக்கரு பிளவு அணுஉலைகள்

இந்த ஆற்றலைப் பயன்படுத்தித்தான் அணு உலைகளில் மின்சாரம் உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த செயல்முறையின்போது அதிக அளவிலான கதிர் வீச்சும் வெளிப்படும்.

அணுக்கரு பிளவு அணுஉலைகள்

இதை தவிர்க்க 'அணுக்கரு இணைவு' (Fusion) முறையில் ஆற்றல் உண்டாக்க முயற்சி செய்துவருகிறார்கள். சூரியனில் இப்படிதான் ஆற்றல் உண்டாக்கப்படுகிறது. அதனால்தான் இதை 'செயற்கை சூரியன்' என அழைக்கிறார்கள்.

சூரியன்

இதற்கு ஹைட்ரஜன் மற்றும் தூத்தேரியம் வாயுக்கள் எரிபொருளாக பயன்படுத்தப்படும். இப்போது இந்த கருவி செங்டூ நகரின் அருகே ஒரு சோதனை கூடத்தில் வைத்து ஆய்வு செய்யபட்டு வருகிறது.

தூத்தேரியம்

இந்த முறையில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய அணுக் கதிர்வீச்சு எதுவும் வெளிப்படாது. சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாத சுத்தமான ஆற்றலை இதிலிருந்து பெற முடியும்.

HL-2M Tokamak

இந்த முறையில் வெளிப்படும் வெப்பம் 15 கோடி டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது சூரியனின் மைய வெப்பத்தை விட 10 மடங்கு அதிகம்.

Fusion Reactor