கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

சமந்தா

சமந்தாவை மீண்டும் நடிக்க வைத்த படம்!

மகாபாரதம், ராமாயணம் மீது அளவு கடந்த காதல் இயல்பாகவே வந்திடுச்சு. வியாச மகரிஷி எழுதின ‘மகாபாரதம்’ கதையில ஆதி பருவம்ல சகுந்தலை-துஷ்யந்தன் கதை வரும்.

மை.பாரதிராஜா
08/02/2023