கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

சூர்யா

“எளிமையான வெற்றியைவிட அர்த்தமுள்ள வெற்றியே வேண்டும்!”

புதிதாக ஒரு நல்ல இயக்குநர், சுதா கொங்கரா மாதிரி வந்திருக்கிறார் எனில், அவர் மேல் கவனம் பதிப்பேன். ‘விக்ரம்’ மாதிரி வர்த்தக வெற்றி தருகிற படம் வரும்போது அதன்மீதும் கவனம் போகும்.

Guest Contributor
11/01/2023
தொடர்கள்