கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

“சோறுக்கும் பீருக்கும் விலைபோய்விடாதீர்கள்!”

“சோறுக்கும் பீருக்கும் விலைபோய்விடாதீர்கள்!”

ச.ஜெ.ரவி, படங்கள்: தி.விஜய், ரமேஷ் கந்தசாமி

Vikatan Correspondent
11/05/2016