கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

மணல்கொள்ளை

இது தொடக்கப்புள்ளிதான்!

2003 முதல் தமிழக அரசின் பொதுப்பணித்துறையே மணல் விற்பனையை நடத்திவருகிறது.

ஆசிரியர்
16/09/2020
கட்டுரைகள்