கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

Vetrimaaran, dhanush

"தமிழ் அடையாளங்களைக் கைப்பற்றுவதுதான் அவர்கள் அரசியல்!”

- வெற்றிமாறன் ஓப்பன் டாக்

தேவன் சார்லஸ்
20/11/2019
சினிமா
பேட்டி - கட்டுரைகள்