நான்காம் சுவர் - 33 | Naangam suvar: Writer Backyam Sankar Series - Ananda Vikatan | ஆனந்த விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (18/04/2019)

நான்காம் சுவர் - 33

இத்தொடரின் மற்ற பாகங்கள்:

பாக்கியம் சங்கர்

ந்த உலகத்தில் இருக்கும் எல்லா ஜீவராசிகளும் சுகமான ஜீவிதத்தையே விரும்புகின்றன. அதிலும் மனிதன், கணம்தோறும் மகிழ்ச்சி யிலேயே இருந்துவிடத் துடிக்கிறான். மகிழ்ச்சி என்பது ஒரு நிறத்தினாலானது அல்ல; ஒவ்வொருவரின் அகத்துக்கேற்ப அதன் நிறம் மாறுபடும். மகிழ்ச்சியைப் பழகத் தேவையில்லை. ஆனால், துக்கங்களை நாம் பழகவேண்டியிருக்கிறது.

ஓர் இரவில் எல்லாவற்றையும் இழந்த சில மனிதர்களை எனக்குத் தெரியும். இனி என்ன இருக்கிறது என்று முடிந்துபோனவர்கள் உண்டு. இனியும் வாழ ஒரு வாழ்வு இருக்கிறது. அது மற்றவர்களுக்கானதாகவும் மாறிவிடுகிறது. மகிழ்ச்சியில் மட்டுமே பதுங்கிக்கொள்ளும் மனிதர்கள், துக்கத்தின் நிழலைக் கண்டதுமே மயங்கிவிடுவார்கள். அப்படியான ஒருவன்தான் நானும். என் பிள்ளை கண்ணம்மாவை மருத்துவ மனையில் சேர்த்தபோது, எல்லாம் ஒரு நொடியில் மாறிப்போயின. நாள்களின் அட்டவணை அப்படியே தலைகீழானது. என் வீடு, அவ்வப்போது அந்தரத்தில் மிதந்துகொண்டி ருந்தது. அதைக் கட்டி இழுத்துச் சமன்செய்ய, நான் துக்கங்களைப் பழகாமல் இருந்ததே காரணம் எனப் புரிந்த நாள்கள் அவை.

தனியார் மருத்துவமனைகள், சில சூட்சுமங்களை வைத்திருக்கின்றன; எப்படியாவது தம் பிள்ளையைக் காப்பாற்றிவிட வேண்டும் என வருபவர்களை ஆழம் பார்க்கிறது; உயிர்போகும் எனத் தெரிந்துவிட்டால், கவனமாக முழுத்தொகையையும் பிடுங்கிக்கொண்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அந்த நோயுற்ற பிள்ளையைத் தாரைவார்த்துவிடுகிறது.