கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

ஃபர்ஹானா படத்தில்...

மூன்று பிள்ளைகளின் அம்மா ஐஸ்வர்யா!

ஐஸ்வர்யா மூணு பிள்ளைகளுக்குத் தாயாக வர்றாங்க. ஒரு புகழ்பெற்ற செருப்புக் கடை வச்சிருந்து காலம் மாறினதில் வியாபாரம் குறைஞ்சுகிட்டே வருகிற கடை

நா.கதிர்வேலன்
21/12/2022