கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

Vikatan

‘கொதிக்கும் தார் எனக்குக் குளிர் நீர்!’

கதிர்பாரதி, படம்: சொ.பாலசுப்ரமணியன்

Vikatan Correspondent
21/05/2014