கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்

"எனக்கும் அரசியலுக்கும் ரொம்ப தூரம்!"

அலர்ட் ஐஸ்வர்யா

உ. சுதர்சன் காந்தி
23/09/2020
சினிமா
கட்டுரைகள்