கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

கொரோனா

கொரோனா... எச்சரிக்கையுடன் எதிர்கொள்வோம்!

தமிழகத்துக்குள் இடதுகாலை எடுத்துவைத்திருக்கும் `கோவிட் 19’ வைரஸைப் பார்த்து பயப்பட வேண்டுமா அல்லது போராட வேண்டுமா...

ஜெ.நிவேதா
25/03/2020