கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

செல்வராகவன்

“என்னை எப்போ தம்பி ஹாலிவுட் கூட்டிட்டுப் போகப்போறே?”

கேட்கும் செல்வராகவன்

உ. சுதர்சன் காந்தி
27/01/2021
சினிமா
கட்டுரைகள்