கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

Vikatan

அரசியல் வலையில் தமிழக மீனவர்கள்!

டி.அருள் எழிலன், ஓவியம்: ஹாசிப்கான், படம்: ஜவஹர்

Vikatan Correspondent
29/01/2014