கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

சினிமா விருதுகள் 2022

சினிமா விருதுகள் 2022 - திறமைக்கு மரியாதை

நட்சத்திரம் நகர்கிறது - இந்திய சினிமாவில் என்றென்றும் ஒளி குறையாமல் மின்னிக்கொண்டிருக்கும் துருவ நட்சத்திரம்.

விகடன் டீம்
29/03/2023