கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

அன்பிற்கும் உண்டு அடைக்கும் தாழ்

அன்பிற்கும் உண்டு அடைக்கும் தாழ் - புதிய பகுதி- 1 - ஆண்-பெண் உறவின் நிகழ்கால மாற்றங்களை அலசும் தொடர்

ஆண்-பெண் உறவின் நவீன வடிவத்திற்கான உதாரணம் இது. ஒரு ஆண் பெண்ணிடம் பேசினாலே அது காதல்தான், காதல் என்றாலே அதன் இறுதி இலக்கு திருமணம்தான் என்றிருந்த நிலையெல்லாம் மாறிவிட்டது. இன்று ஆண்-பெண் உறவில் ஏராளமான அடுக்குகள் வந்திருக்கின்றன.

டாக்டர் சிவபாலன் இளங்கோவன்
31/05/2023
சினிமா
கட்டுரைகள்