பொதுஅறிவுப் புதிர் போட்டி! | Crossword Puzzle - Aval vikatan | அவள் விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (16/04/2019)

பொதுஅறிவுப் புதிர் போட்டி!

வள் வாசகர்களே... இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் குறிப்புகளைக்கொண்டு கட்டங்களைச் சரியாகப் பூர்த்தி செய்யுங்கள். கூடவே, `RmKV’ பற்றி அழகான ஸ்லோகன் எழுதி, எங்களுக்கு அனுப்புங்கள். சரியான விடையும் சுவாரஸ்யமான ஸ்லோகனும் எழுதி அனுப்பும் வாசகர்களில் 50 பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் RmKV வழங்கும் ` 2,000 மதிப்புள்ள புடவை அனுப்பி வைக்கப்படும். பரிசாக அளிக்கப்படும் புடவைகளை மாற்றம் செய்ய இயலாது.

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க