இரண்டாவது மனைவிக்குச் சொத்தில் உரிமை? - வழக்கறிஞர் வைதேகி பாலாஜி

இத்தொடரின் மற்ற பாகங்கள்:
சட்டம் பெண் கையில்ஓவியம் : கோ.ராமமூர்த்தி

அன்புக்கும் சட்டத்துக்கும் இடையில் அல்லாடும் இரண்டாவது மனைவியரின் பயணங்கள், துயரங்கள் நிறைந்தவை. ஆணின் நேசத்துக்காகச் சமூக அவமானங்களைத் தாங்கிக்கொண்டு இரண்டாவது மனைவியாக வாழும் அந்தப் பெண்ணின் உரிமைகளைச் சட்டம் எப்படி அணுகுகிறது? இரண்டாவது மனைவிக்கு உள்ள சட்ட உரிமைகள் என்னென்ன?

பழைமையான சட்டங்கள், கணவன் உயிரோடு இருக்கும்போது மனைவி இன்னொரு திருமணம் செய்துகொள்வது குற்றம் என்றன. அதுவே மனைவி உயிரோடு இருக்கும்போது கணவன் இன்னொரு திருமணம் செய்துகொள்வதைக் கண்டுகொள்ளவில்லை. இந்து திருமணச் சட்டங்கள் உருவான பிறகுதான், இரண்டா வது திருமணத்துக்கான கட்டுப்பாடுகள் ஆணுக்கு விதிக்கப்பட்டன.

இப்போது ஊரறியச் செய்துகொண்டாலும் கூட, இரண்டாவது திருமணம் சட்டப்படி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை.

ஓர் ஆண் இரண்டு பெண்களைத் திருமணம் செய்துகொள்வதைக் கூடாஒழுக்கமாக, தண்டனைக்குரிய குற்றமாகச் சட்டம் கருதுகிறது.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!