காமமும் கற்று மற! | Sexual awareness - Doctor Vikatan | டாக்டர் விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (16/03/2019)

காமமும் கற்று மற!

கூடற்கலை 06

`இன்ப மயக்கம் எழில் முகம்
முத்தாக வேர்க்காதோ
அந்த நினைவில் வந்து விழுந்தேன்
கொத்தான பூவாக...’