Published:Updated:

ஜோக்ஸ் - 4

ஜோக்ஸ்
ஜோக்ஸ்

“தலைவரே... முகத்தை மூடுன துண்டை எடுங்க. நீங்க இப்ப கைதி இல்லை. போலீஸ்காரங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்ஒய்இசட் பாதுகாப்புதான் கொடுக்கிறாங்க.”

அடுத்த கட்டுரைக்கு