Published:Updated:

நம்மவீட்டுக் கல்யாணம்

நம்மவீட்டுக் கல்யாணம்
நம்மவீட்டுக் கல்யாணம்

நம்ம வீட்டுப் பிள்ளையைக் கிளிப்பிள்ளையா வளர்த்து, கீரிப்பிள்ளைக்குக் கல்யாணம் பண்ணிக் கொடுக்குறதுதானே தமிழ் சினிமா வழக்கம்.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு