Published:Updated:

ஐஸ் குச்சிகளை வைத்து அழகிய வீடு! #KidsTalentCorner

Home popsicle stick craft
Home popsicle stick craft

ஐஸ் குச்சிகளை வைத்து அழகிய அலங்காரங்களுடன் உருவான குட்டி வீடு.

சுட்டி ஹர்ஷினி கார்த்திகேயேன் உருவாக்கிய இந்த அழகிய வீட்டில் பூக்களால் ஆன அலங்காரங்களும் படு ஜோர்.

"Many Popsicle sticks are combined and made in a shape of a house with many decorations.’’ என்று தான் உருவாக்கிய வீடு குறித்து சொல்கிறார் சுட்டி ஹர்ஷினி.

Home Popsicle stick craft
Home Popsicle stick craft

இதுபோல உங்கள் வீட்டுச்சுட்டிகளின் பன்முகத் திறமைகளை உலகிற்குக் காட்ட இங்கே க்ளிக் செய்யவும்..!

அடுத்த கட்டுரைக்கு