ஸ்பெஷல் -1
Published:Updated:

காந்தள் மலர்கள் - கவிதை

தீபச்செல்வன்

காந்தள் மலர்கள் - கவிதை

வானம் பார்த்திருந்து
மழையைத் தாகத்தோடு அருந்தி
கிழங்குகள் வேரோடி
நிலத்தைக் கிழித்துக்கொண்டு படர்ந்தெழுகிறது
காந்தள் கொடி.
எதற்காக இந்தப் பூக்கள்
வருடம்தோறும்
கார்த்திகை மாதத்தில் விழிக்கின்றன?
ஒரு சொட்டு கண்ணீர்விடவும்
ஒரு விளக்கு ஏற்றவும் மறுக்கப்படுகையில்
எதுவும் இல்லையென
எல்லாமும் அழிக்கப்பட்டாகிற்றென
நெருப்பெரியும் தாயின் கருப்பையை
ஈரமாக்கின்றன காந்தள் மலர்கள்
தாயின் கனவு வண்ணமாய்
தாகத்தோடு பூக்கும் காந்தள் மலர்களை
யாரால் தடுக்க இயலும்?