Published:Updated:

அம்மாவின் டிரங்குப் பெட்டி - கவிதை

விகடன் விமர்சனக்குழு

லீலாதர் மண்டலோயி இந்தியிலிருந்து மொழிபெயர்ப்பு : மணிபாரதி, ஓவியம்: செந்தில்

அம்மாவின் டிரங்குப் பெட்டி - கவிதை
அம்மாவின் டிரங்குப் பெட்டி - கவிதை