Published:Updated:

திருநங்கையை அல்லது திருநம்பியை காதலிப்பது எப்படி? - கபே மோசஸ் (Gabe Moses)

திருநங்கையை அல்லது திருநம்பியை காதலிப்பது எப்படி? - கபே மோசஸ் (Gabe Moses)
பிரீமியம் ஸ்டோரி
திருநங்கையை அல்லது திருநம்பியை காதலிப்பது எப்படி? - கபே மோசஸ் (Gabe Moses)

தமிழாக்கம்: லீனா மணிமேகலை - ஓவியங்கள்: செந்தில்

திருநங்கையை அல்லது திருநம்பியை காதலிப்பது எப்படி? - கபே மோசஸ் (Gabe Moses)

தமிழாக்கம்: லீனா மணிமேகலை - ஓவியங்கள்: செந்தில்

Published:Updated:
திருநங்கையை அல்லது திருநம்பியை காதலிப்பது எப்படி? - கபே மோசஸ் (Gabe Moses)
பிரீமியம் ஸ்டோரி
திருநங்கையை அல்லது திருநம்பியை காதலிப்பது எப்படி? - கபே மோசஸ் (Gabe Moses)

ட்லான்டாவைச் சேர்ந்தவர். கவிஞர், கவிதை நிகழ்த்துநர், எழுத்தாளர் எனப் பன்முகம்கொண்டவர். பால்புதுமையினர் தொடர்பாகக் கவிதை நிகழ்த்துதல், நாடகத்தில் பங்கேற்றல், நிகழ்வுகளை ஒருங்கிணைத்து அவர்களுக்கான  போராட்டங்களில் ஈடுபடுதல் எனப் பல்வேறு செயல்பாடுகளைக் கொண்டவர்.

திருநங்கையை அல்லது திருநம்பியை காதலிப்பது எப்படி? - கபே மோசஸ் (Gabe Moses)

குறி, யோனி
முலை, மார்பு

 போன்ற சொற்களைக் கேட்ட  மாத்திரத்தில்
விரியும் உங்கள் மனப் பிம்பங்களை
மறந்துவிடத் துணிய வேண்டும்
மேலும் அச்சொற்களை மெல்லத் திறந்து
ஒரு மருத்துவச்சிபோல அவற்றின் மார்புக்கூடுகளை அழுத்தி
புது ரத்தம் பாய்ச்சுவதோடு 
அவற்றின் எலும்புகளின் மஜ்ஜையில் கைவிட்டு
அர்த்தங்களைக் கலைத்துப்போட வேண்டும்

திருநங்கையை அல்லது திருநம்பியை காதலிப்பது எப்படி? - கபே மோசஸ் (Gabe Moses)

பழைய சொற்களை முற்றிலும் துறந்து  
‘கிலுக்’ ‘தித்தோ’ என்பது போன்ற
புதிய சொற்களை உருவாக்க வேண்டும்
அவன்
ஆடையின் அடியில் ஆதுரமாய்த் தடவிக் கொடுக்கும்போது
பற்களுக்குப்பின் கிடுகிடுக்கும் இதயத்துடிப்பு
ஒவ்வோர் அணுவிலும் இரையும் மூச்சு
கலவியில் வளையும் முதுகின் முனகல்
அடுக்கிவைக்கப்பட்ட காகிதக் கோப்பைகளில் நிறையும் மழைநீரென
அவள்
துவாரங்களில் தளும்பும் குளங்களின் சலசலப்பு என
அன்பின் உச்சம் ஏற்படுத்தும் சத்தங்களில் கிடைக்கும்  
உப்பின் எடை கூடிய புதிய சொற்கள்
அவன் உடையின் அடுக்குகளைக் களையும்போது
நோயாளியின் காயக்கட்டுகளை அவிழ்ப்பது போன்ற பாவனையைக் கைவிடுங்கள்
அறுவைசிகிச்சை செய்துகொண்டாயா எனக் கேட்டுத் தொலைக்காதீர்கள்
அவன் தொடைகளின் ஊசிமுனை குத்தியெடுத்த தழும்புகளைக்
காயங்களெனக் கருதாதீர்கள்
நீங்கள் அன்புசெய்யத் தரப்பட்டிருக்கும் உடல்
சிகிச்சைக் கத்திகளைக் கண்டிருக்கின்றன
கடவுளின் பலிபீடங்கள் ஏறியிருக்கின்றன
வடுக்களின் திசுக்கள் எல்லை கட்டிய
கவனமாகச் செதுக்கப்பட்ட அப்புலத்தை
இயற்கையின் வஞ்சனையோடு பார்த்துவிடாதீர்கள் 

திருநங்கையை அல்லது திருநம்பியை காதலிப்பது எப்படி? - கபே மோசஸ் (Gabe Moses)

மார்பெலும்புகளை அவள் உங்களுக்குத் தரும்போது
அவற்றில் கிளைத்திருக்கும் ஏக்கங்களைச்
சதையைவிடக் கூடத்தெரியும் திசுத்திணிப்புகளை
உங்கள் ஸ்பரிசத்தால் பழுக்கவிடுங்கள்
கேன்சரிலோ சர்க்கரை நோயிலோ
தொலைப்பதைப் போன்று
மார்புப் பெருக்கத்தை அவள் தொலைத்திருந்தால்
குறைப்பெண்ணாகத் தெரியமாட்டாள் 
மரபணு விபத்தும் 
கார் விபத்து போன்றதுதான்

திருநங்கையை அல்லது திருநம்பியை காதலிப்பது எப்படி? - கபே மோசஸ் (Gabe Moses)

கட்டை விரல் அளவு முளைவிட்டிருக்கும் தசையை
முத்தமிட அவன் தரும்போது
உங்களுக்குள் ஆழ இறக்கி
இதயத்தின் அடிவாரத்தில்
அவன் பெயரைக் கீற விழையும்போது
உங்கள் வாயால், உங்கள் கையால்
உங்கள் இடுப்பின் அடிக்கூட்டுக்குள்
அதை அவ்வாறே பிடித்துக்கொள்ளுங்கள்

திருநங்கையை அல்லது திருநம்பியை காதலிப்பது எப்படி? - கபே மோசஸ் (Gabe Moses)


அவனுடைய தோல் வெறும் உராய்தலாயில்லாமல்
நீங்கள் நினைத்ததைவிட
ஆழமாக உங்களைத் தீண்டும்
நமது உடல்கள் நமது சிறிய பின்னம்தான்
நமது இதயத்தைத் தாங்கிக்கொண்டிருக்கும் வினோத வடிவத்திலான நாளங்கள்
உண்மையில் நம்மை முழுமையாகத் தாங்கிப்பிடித்துக்கொள்ள முடியாதவை
ஒவ்வொரு மூச்சுக்கும் அதன் மூட்டுகள் சிரமப்படுகின்றன
நாம் என்பது 
துடிப்பும் வியர்வையும் திசுக்களும் நரம்பின் முடிவுகளும்தாம்
நமக்கு நாமே
அகப்படும் வரை தடவியும் தடுமாறியும் திரிகிறோம்
என்றென்றைக்கும்
உடல்கள் ஒன்றையொன்று வாசித்துக்கொண்டுதானிருக்கின்றன
பாகங்கள் அடைத்துவைக்கப்பட்ட பைகள் நம் உடல்கள்
வேறு வேறாக அவிழ்த்துப் பார்த்துக் களிப்படைகிறோம்
பற்களை நாக்குகளை
இடுப்பெலும்புகளை
பணிக்கப்பட்ட செயல்களிலிருந்து விலக்கி வேறு பணிக்கிறோம்
மோதவிடுகிறோம் வேடிக்கை பார்க்கிறோம்
முயன்றாலும்
ஒருபோதும் இதயத்தின் விதிகளை மட்டும் நம்மால்
மாற்ற முடிவதில்லை மறக்க முடிவதுமில்லை.