Published:Updated:

இறையுதிர் காடு - 48

அன்று கற்பாறை இடுக்கின் கீழ் சுருண்டு கிடந்த அந்த நாகம் தன் பார்வையில் தொங்கியபடியே அசைந்தபடி இருந்த இரு கால்களைப் பார்க்கவும்.

இறையுதிர் காடு
இறையுதிர் காடு