Published:Updated:

“இலங்கை அரசின் நோக்கம் நிறைவேறுகிறது!”

செல்வம்
செல்வம்

“நான் 1981-ல் இலங்கையை விட்டு வெளியேறினேன். அப்போது நேரடியான போர் தொடங்கியிருக்கவில்லை.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு