Published:Updated:

கோலங்கள்

கோலங்கள்

கோலங்கள்

கோலங்கள்

Published:Updated:
கோலங்கள்
##~##

இந்தப் பகுதிக்கு உங்கள் கைவண்ணத்தை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி... 'கோலங்கள்’ அவள்விகடன்,  757,அண்ணாசாலை, சென்னை-600 002. உங்கள் படைப்புடன் முகவரி மற்றும் தொடர்பு எண்ணையும் அனுப்பத் தவறாதீர்கள்.

பரிசுக்குரியவையாக இதழில் இடம் பெற்றிருக்கும் கோலங்களுடன் நடுவரைக் கவர்ந்த இன்னும் சில கோலங்களையும் www.vikatan.com-ல் ரசிக்கலாம்.