வி.எம்.கோமகன்

வி.எம்.கோமகன்

தொன்னூறுகளின் ஆரம்பத்தில் நடுகல் சிற்றிதழை திருப்பூரில் ஆரம்பித்து சிறுகதைகள் எழுதத் துவங்கியர் இன்றுவரை எழுத்திலிருந்து விலகாமல் தொடர்ந்து இயங்கி வருகிறார்.
தொன்னூறுகளின் ஆரம்பத்தில் நடுகல் சிற்றிதழை திருப்பூரில் ஆரம்பித்து சிறுகதைகள் எழுதத் துவங்கியர் இன்றுவரை எழுத்திலிருந்து விலகாமல் தொடர்ந்து இயங்கி வருகிறார்.
My Best Picks
சிக்குவாரிடம் சிக்கிய குட்டி - சிறுகதை
வி.எம்.கோமகன்

சிக்குவாரிடம் சிக்கிய குட்டி - சிறுகதை

உங்களைப் பாத்துட்டே இருக்கேனே! - சிறுகதை
வி.எம்.கோமகன்

உங்களைப் பாத்துட்டே இருக்கேனே! - சிறுகதை

வேட்டை - வா.மு.கோமு
வி.எம்.கோமகன்

வேட்டை - வா.மு.கோமு