இரா.கலைச் செல்வன்

இரா.கலைச் செல்வன்

பயணங்கள் போதை தான்...சொர்க்கத்தின் பாதை தான்...சாலைகள் அழகு தான் என்றென்றுமே!!! " Travel is a Divinely Drug, Leaves you with a heavenly Hug"
பயணங்கள் போதை தான்...சொர்க்கத்தின் பாதை தான்...சாலைகள் அழகு தான் என்றென்றுமே!!! " Travel is a Divinely Drug, Leaves you with a heavenly Hug"
My Best Picks
மவுண்ட் ரோடெல்லாம் சும்மா... உலகின் மிகப்பெரிய குழிகளின் அளவு தெரியுமா? #VikatanPhotoCards
இரா.கலைச் செல்வன்

மவுண்ட் ரோடெல்லாம் சும்மா... உலகின் மிகப்பெரிய குழிகளின் அளவு தெரியுமா? #VikatanPhotoCards

பனிப்படர்ந்த ஆர்க்டிக் பகுதிகளில் வாழ்பவர்களின் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? #VikatanPhotoCards
இரா.கலைச் செல்வன்

பனிப்படர்ந்த ஆர்க்டிக் பகுதிகளில் வாழ்பவர்களின் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? #VikatanPhotoCards

மொத்த மனித இனம் அழிந்த நொடியிலிருந்து... உலகில் என்னவெல்லாம் நடக்கும்? #VikatanPhotoCards
இரா.கலைச் செல்வன்

மொத்த மனித இனம் அழிந்த நொடியிலிருந்து... உலகில் என்னவெல்லாம் நடக்கும்? #VikatanPhotoCards

உலகின் கொண்டாட்ட  நகரங்கள் சில ஆண்டுகளில் காணாமல் போகலாம். அதற்குள் ஒரு ட்ரிப் அடிக்கலாமா?! #VikatanPhotoCards
இரா.கலைச் செல்வன்

உலகின் கொண்டாட்ட நகரங்கள் சில ஆண்டுகளில் காணாமல் போகலாம். அதற்குள் ஒரு ட்ரிப் அடிக்கலாமா?! #VikatanPhotoCards