எம்.புண்ணியமூர்த்தி

எம்.புண்ணியமூர்த்தி

எளியோரின் வலியையும் வாழ்வையும் எழுத்தாக்க விரும்புவன்.
எளியோரின் வலியையும் வாழ்வையும் எழுத்தாக்க விரும்புவன்.
My Best Picks
 இஸபெல்லா
எம்.புண்ணியமூர்த்தி

வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் கடந்துபோக வேண்டும்! - ரெப்கோ வங்கியின் மேலாண் இயக்குநர்

மதிப்பிற்குரியவர்கள்
எம்.புண்ணியமூர்த்தி

நான் வியந்த பெண்!

செயற்கை இறைச்சி
எம்.புண்ணியமூர்த்தி

இனி இறைச்சிக்குக் கால்நடைகள் தேவையில்லை! - ஆய்வகத்தில் கிடைக்கும் செயற்கை இறைச்சி!

Japan (representational image)
எம்.புண்ணியமூர்த்தி

முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவு அதிகரித்த தற்கொலைகள்... தனி அமைச்சரே நியமனம்... என்ன நடக்கிறது ஜப்பானில்?