எம்.புண்ணியமூர்த்தி

எம்.புண்ணியமூர்த்தி

எளியோரின் வலியையும் வாழ்வையும் எழுத்தாக்க விரும்புவன்.
எளியோரின் வலியையும் வாழ்வையும் எழுத்தாக்க விரும்புவன்.
My Best Picks
videographer4
Author663
இரா.முருகவேள்
எம்.புண்ணியமூர்த்தி

“மக்களுக்காக எழுதாத எழுத்தாளரை மக்கள் காப்பாற்ற மாட்டார்கள்!” - இரா.முருகவேள்

பயிற்சி வகுப்பு கார் டிசைன்
எம்.புண்ணியமூர்த்தி

ஒரு நாள்... ஒரு கார்... ஒரு கனவு..

water
எம்.புண்ணியமூர்த்தி

“வீடியோ ஷேர் செய்தாலே கைது!”

Selfie protest
எம்.புண்ணியமூர்த்தி

`நீர் எங்கள் உரிமை... சூயஸே வெளியேறு!’ - கோவை மாநகராட்சிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த செல்ஃபி போராட்டம்

videographer4
Author663