மு.பிரதீப் கிருஷ்ணா

மு.பிரதீப் கிருஷ்ணா

Sports Journalist & Commentator | Watching Sports was once a hobby, now my job. Always it'll be my love & life. Follows Cricket, Football & Tennis. Formula One loading. Was writing about my love all these days & now started talking. Tamil Commentator for the Euro 2020 & Copa America 2021
Sports Journalist & Commentator | Watching Sports was once a hobby, now my job. Always it'll be my love & life. Follows Cricket, Football & Tennis. Formula One loading. Was writing about my love all these days & now started talking. Tamil Commentator for the Euro 2020 & Copa America 2021
My Best Picks
Is it true?
மு.பிரதீப் கிருஷ்ணா

தோனி, கோலி இல்லையென்றால் என்ன ஆகும்... மூன்று அணிகளை மட்டுமே நம்பியிருக்கிறதா IPL?

Elavenil Valarivan & Apurvi Chandela
மு.பிரதீப் கிருஷ்ணா

10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் பிரிவில் என்ன ஆனது? இந்தியா எப்படி சொதப்பியது?

Mirabai Chanu
மு.பிரதீப் கிருஷ்ணா

5 ஆண்டுகளில் `வெள்ளி மங்கை' மீராபாய் சானு கண்ட எழுச்சி அபாரமானது!

மீராபாய் சானு
மு.பிரதீப் கிருஷ்ணா

மீராபாய் சானுவின் கொண்டாட்டம், இளவேனில் வாலறிவனின் ஏமாற்றம்... டோக்கியோ நாள் 1