மு.பிரதீப் கிருஷ்ணா

மு.பிரதீப் கிருஷ்ணா

My Best Picks
Published By1
Anchor1
Author562
Ganguly
மு.பிரதீப் கிருஷ்ணா

தலைவனின் தாக்கம் வரலாற்றையே மாற்றும்... தலைவர் கங்குலி என்ன செய்ய வேண்டும்? #Ganguly

தோனி
மு.பிரதீப் கிருஷ்ணா

தோனி... ஸ்வீட் மெமரீஸ்!

Steve Smith
மு.பிரதீப் கிருஷ்ணா

வீழ்வானென்று நினைத்தாயோ!

UEFA Champions League
மு.பிரதீப் கிருஷ்ணா

பார்சிலோனா எஸ்கேப்... செல்சீ அவுட்... டாப் கியரில் சாம்பியன்ஸ் லீக்! #UCL

Published By1
Anchor1
Author562