ஞா.சுதாகர்

ஞா.சுதாகர்

Gen Z Journalist / Political Observer / Foodie / Story Teller / Bibliophile. Writes Internet, Social Media, Policies, StartUps, Gadgets @Vikatan. Working as a journalist for the last 5 years. 😊
Gen Z Journalist / Political Observer / Foodie / Story Teller / Bibliophile. Writes Internet, Social Media, Policies, StartUps, Gadgets @Vikatan. Working as a journalist for the last 5 years. 😊
My Best Picks
மாஸ்க்
ஞா.சுதாகர்

புதிய அடையாளம்... மாஸ்க்குகள் கடந்துவந்த பாதை!

ஐ.டி விங் அலப்பறைகள்!
ஞா.சுதாகர்

ஐ.டி விங் அலப்பறைகள்!

மருத்துவர்
ஞா.சுதாகர்

`நீட்-டுக்கு நாங்க உதவுறோம்; எங்களுக்கு நீங்க உதவுறீங்களா?' - மதுரையிலிருந்து ஒரு கோரிக்கை

NATGRID
ஞா.சுதாகர்

மிஷன் NATGRID... பாதுகாப்பா... அச்சுறுத்தலா?