ஞா.சுதாகர்

ஞா.சுதாகர்

Sudhakar is a Chief Digital Media Editor at Vikatan. He joined Vikatan in 2016 as a Reporter. He covered Internet, Platforms, Tech Policies, Startups, Science for 4 years. Now he oversees the section of Digital content and Audience engagement operations at Vikatan. Prior to joining as a reporter in Vikatan, He had been selected as a Student reporter in 2013 by Vikatan's student reporter scheme. After the one year stint, he was honoured with `Outstanding student reporter of the year 2013-14' award and started to contribute as an Independent correspondent for 2 years.
Sudhakar is a Chief Digital Media Editor at Vikatan. He joined Vikatan in 2016 as a Reporter. He covered Internet, Platforms, Tech Policies, Startups, Science for 4 years. Now he oversees the section of Digital content and Audience engagement operations at Vikatan. Prior to joining as a reporter in Vikatan, He had been selected as a Student reporter in 2013 by Vikatan's student reporter scheme. After the one year stint, he was honoured with `Outstanding student reporter of the year 2013-14' award and started to contribute as an Independent correspondent for 2 years.
My Best Picks
Emirates
ஞா.சுதாகர்

5G சேவையால் ஏன் விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன? காரணம் இதுதான்!

Elon Musk
ஞா.சுதாகர்

எலான் மஸ்க்கிற்கு இந்தியாவில் என்னதான் பிரச்னை?

Tamilnadu tableau 2021
ஞா.சுதாகர்

ஏன் மாநிலங்களின் அலங்கார ஊர்திகள் நிராகரிக்கப் படுகின்றன?

S Somanath and K Sivan
ஞா.சுதாகர்

ISRO: ககன்யான் முதல் தனியார் முதலீடு வரை; சோமநாத் முன் இருக்கும் புதிய சவால்கள் என்ன?