கா.ரமேஷ்

கா.ரமேஷ்

கல்லூரி காலங்களில் இருந்து கவிதை கதை கட்டுரை போன்றவற்றை ஆர்வத்துடன் எழுதி வருகிறேன். என்னுடைய படைப்புகள் சில வார இதழ்களிலும், இணைய தளங்களிலும் வெளிவந்திருக்கின்றன. என்னால் முடிந்த அளவு நல்ல தரமான படைப்பை சமூகத்திற்கு வழங்க வேண்டும் என்பதே ஆசை.
கல்லூரி காலங்களில் இருந்து கவிதை கதை கட்டுரை போன்றவற்றை ஆர்வத்துடன் எழுதி வருகிறேன். என்னுடைய படைப்புகள் சில வார இதழ்களிலும், இணைய தளங்களிலும் வெளிவந்திருக்கின்றன. என்னால் முடிந்த அளவு நல்ல தரமான படைப்பை சமூகத்திற்கு வழங்க வேண்டும் என்பதே ஆசை.
My Best Picks
விமான நிலைய விரிவாக்கம்...  காலியாகும் பசுமை நிலங்கள்...
கா.ரமேஷ்

விமான நிலைய விரிவாக்கம்... காலியாகும் பசுமை நிலங்கள்...