கோ.ராமமூர்த்தி

கோ.ராமமூர்த்தி

2013ஆம் ஆண்டு ஓவியத்துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றார். ஓராண்டாக பத்திரிக்கையில் ஓவியராக இயங்கி வருகிறார்.
2013ஆம் ஆண்டு ஓவியத்துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றார். ஓராண்டாக பத்திரிக்கையில் ஓவியராக இயங்கி வருகிறார்.
My Best Picks
சட்டம் பெண் கையில்
அவள் விகடன் டீம்

சட்டம் பெண் கையில்... எளியவர்களுக்கு உதவ இருக்கவே இருக்கிறது இலவச சட்ட உதவி மையம்!

சட்டம் பெண் கையில்
அவள் விகடன் டீம்

சட்டம் பெண் கையில்: சக மனிதர் துயர் துடைப்போம் சட்டத்தின் அன்புக்கரங்களால்!

சட்டம் பெண் கையில்
அவள் விகடன் டீம்

சட்டம் பெண் கையில்... சாமான்ய மனிதனின் அடிப்படை உரிமையை உறுதி செய்கிறதா ரிட் மனு?

சட்டம் பெண் கையில்
அவள் விகடன் டீம்

சட்டம் பெண் கையில்... மனித உரிமை ஆணையம்... தனிமனித உரிமைக்கான பாதுகாப்பு வளையம்