கோ.ராமமூர்த்தி

கோ.ராமமூர்த்தி

2013ஆம் ஆண்டு ஓவியத்துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றார். ஓராண்டாக பத்திரிக்கையில் ஓவியராக இயங்கி வருகிறார்.
2013ஆம் ஆண்டு ஓவியத்துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றார். ஓராண்டாக பத்திரிக்கையில் ஓவியராக இயங்கி வருகிறார்.
My Best Picks
சிறுகதை
ம . காமுத்துரை

சிறுகதை : கொஞ்சம் சிரிங்க

சட்டம் பெண் கையில்
அவள் விகடன் டீம்

சட்டம் பெண் கையில்... எளியவர்களுக்கு உதவ இருக்கவே இருக்கிறது இலவச சட்ட உதவி மையம்!

சட்டம் பெண் கையில்
அவள் விகடன் டீம்

சட்டம் பெண் கையில்: சக மனிதர் துயர் துடைப்போம் சட்டத்தின் அன்புக்கரங்களால்!

சட்டம் பெண் கையில்
அவள் விகடன் டீம்

சட்டம் பெண் கையில்... சாமான்ய மனிதனின் அடிப்படை உரிமையை உறுதி செய்கிறதா ரிட் மனு?