கோ.ராமமூர்த்தி

கோ.ராமமூர்த்தி

2013ஆம் ஆண்டு ஓவியத்துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றார். ஓராண்டாக பத்திரிக்கையில் ஓவியராக இயங்கி வருகிறார்.
2013ஆம் ஆண்டு ஓவியத்துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றார். ஓராண்டாக பத்திரிக்கையில் ஓவியராக இயங்கி வருகிறார்.
My Best Picks
மாமத யானை - சிறுகதை
விகடன் டீம்

மாமத யானை - சிறுகதை

கரகம் - சிறுகதை
விகடன் டீம்

கரகம் - சிறுகதை

ரத்னா
சு.சூர்யா கோமதி

முயற்சி உடையாள் - 11 - செய்தி வாசிப்பில் சிறக்கலாம்...

சித்தம்மா
சு.சூர்யா கோமதி

முயற்சி உடையாள் - 10 - உழவுத் தொழிலில் உயரம் எட்டலாம்... வழிகாட்டுகிறார் இயற்கை விவசாயி சித்தம்மா