கோ.ராமமூர்த்தி

கோ.ராமமூர்த்தி

2013ஆம் ஆண்டு ஓவியத்துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றார். ஓராண்டாக பத்திரிக்கையில் ஓவியராக இயங்கி வருகிறார்.
2013ஆம் ஆண்டு ஓவியத்துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றார். ஓராண்டாக பத்திரிக்கையில் ஓவியராக இயங்கி வருகிறார்.
My Best Picks
சட்டம் பெண் கையில்
அவள் விகடன் டீம்

சட்டம் பெண் கையில்... உயிரோடு இருக்கும்போதே நடைமுறைக்கு வரும் உயில்!

 ஒரு மனிதனின் கடைசி விருப்பம் உயில்!
அவள் விகடன் டீம்

சட்டம் பெண் கையில்: ஒரு மனிதனின் கடைசி விருப்பம் உயில்!

சட்டம் பெண் கையில்
அவள் விகடன் டீம்

சட்டம் பெண் கையில்... வெளிநாடு, வேற்று மதம்... குழந்தையின் கஸ்டடி உரிமை!

விவாகரத்து
அவள் விகடன் டீம்

சட்டம் பெண் கையில்... விவாகரத்துக்குப் பின் குழந்தையைப் பராமரிக்கும் உரிமை யாருக்கு?