கா . புவனேஸ்வரி

கா . புவனேஸ்வரி

எளிய மக்களின் உறவாளி,.விவசாயம் காப்பவள், லஞ்சமும், ஊழலும் இல்லாத சமூகம் உருவாக வேண்டும் என்பது கனவு....
எளிய மக்களின் உறவாளி,.விவசாயம் காப்பவள், லஞ்சமும், ஊழலும் இல்லாத சமூகம் உருவாக வேண்டும் என்பது கனவு....
My Best Picks
Migrant workers in Jammu
கா . புவனேஸ்வரி

குடும்ப வன்முறை, உடல்நலக் கோளாறுகள்... பெருந்துயரில் புலம்பெயர் பெண் தொழிலாளர்கள்!

மாணவர்கள்
கா . புவனேஸ்வரி

ஏன் இவ்வளவு அவசரம்? - பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு விவகாரம்...

மாணவர்கள்
கா . புவனேஸ்வரி

ஜூன் 15-ல் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு... பெற்றோர் என்ன நினைக்கிறார்கள்?

அரசு ஊழியர்கள்
கா . புவனேஸ்வரி

அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வு வயது அதிகரிப்பு... “இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்புக் கனவுகளைச் சிதைத்துவிடும்!”