ரமணன்.கோ

ரமணன்.கோ

He is an artist, he conducted many free art classes in school and college levels.His art exhibitions and art shows all over Tamilnadu , Bombay and Delhi art India festivals are very famous and appreciated . His art work is periodically published in magazine "Thadam".
He is an artist, he conducted many free art classes in school and college levels.His art exhibitions and art shows all over Tamilnadu , Bombay and Delhi art India festivals are very famous and appreciated . His art work is periodically published in magazine "Thadam".
My Best Picks
மரத்தடி மாநாடு
பசுமை விகடன் டீம்

கட்சிக்காரர்களுக்குத்தான் கடன் தள்ளுபடியா?

மண்புழு மன்னாரு
பொன் செந்தில்குமார் (Pon Senthilkumar)

ஜாவா அரிசியை விரட்டிய சேலம் அரிசி! - இது மரவள்ளிக் கிழங்கின் கதை!

புறாபாண்டி
பொன் செந்தில்குமார் (Pon Senthilkumar)

நீங்கள் கேட்டவை: ஒரு மாட்டில் மாதம் ரூ.10,000

சொல்வனம்
விகடன் டீம்

சொல்வனம்