ரமணன்.கோ

ரமணன்.கோ

He is an artist, he conducted many free art classes in school and college levels.His art exhibitions and art shows all over Tamilnadu , Bombay and Delhi art India festivals are very famous and appreciated . His art work is periodically published in magazine "Thadam".
He is an artist, he conducted many free art classes in school and college levels.His art exhibitions and art shows all over Tamilnadu , Bombay and Delhi art India festivals are very famous and appreciated . His art work is periodically published in magazine "Thadam".
My Best Picks
மனமே நலமா
விகடன் டீம்

மனமே நலமா? - 4

கழனிக் கல்வி
பசுமை விகடன் டீம்

வயல்வெளியே பல்கலைக்கழகம்! - இது ஒரு கழனிக் கல்வி!

புறா பாண்டி
பொன் செந்தில்குமார் (Pon Senthilkumar)

பிரியாணிக்கு ஏற்ற அரிசி ரகம் எது?

மரத்தடி மாநாடு
பசுமை விகடன் டீம்

மரத்தடி மாநாடு : மாடுகளைத் தாக்கும் கழலை நோய் உஷார்!